PER IGUALTAT: CUSTÒDIA COMPARTIDA

miércoles, 21 de marzo de 2007

E-NOTICÍES

La dinàmica social fa que els diferents rols que juguen les persones en l'entorn canviïn i que sigui missió dels polítics adaptar les lleis a les noves circumstàncies. Això està esdevenint amb el paper de la dona i de l'home a la família, i no només per la incorporació al nostre ordenament del matrimoni entre homosexuals.

Afortunadament, la progressiva incorporació de la dona al món laboral ha comportat, com a conseqüència immediata, que els homes hagin de compartir amb la dona, d'una forma més activa les, tasques domèstiques i l'educació dels fills, la qual cosa, fins fa uns dècades, era tasca fonamentalment femenina. Aquests nous papers han de tenir els seus efectes en els casos de ruptura matrimonial quan existeixen fills.

El 19 de març se celebra el Dia del Pare Europeu, i amb aquest motiu, la Plataforma per la Igualtat i la Custòdia Compartida i la Confederació Estatal d'Associacions de Mares i Pares Separats "Conpapaymama", han celebrat manifestacions en diverses localitats espanyoles sol·licitant la modificació del Codi Civil en matèria de guarda i custòdia, a fi que, en els casos de separació i divorci, es permeti la custòdia compartida dels fills al pare i la mare dels fills.

La seva reivindicació és raonable i és necessari impulsar les reformes oportunes perquè el conflicte conjugal, que dóna lloc a processos en ocasions massa traumàtics, afecti en la menor mesura possible als menors i una forma d'assolir-lo és emparant el dret d'aquests a gaudir d'una relació estable i en règim d'igualtat amb el seu pare i la seva mare.


José Domingo
Diputat de Ciutadans-Partit de la Ciutadania

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 

MENSAJE DE PUMJ


TU ERES UNA PIEZA IMPORTANTE EN ESTE MUNDO,TU GRANITO DE ARENA ES IMPRESCINDIBLE. PARTICIPA, CORRE LA VOZ, ENVIA, EXPLICA, APORTA TODO LO QUE CONSIDERES OPORTUNO. CUANTA MAS PERSONAS NOS IMPLIQUEMOS MAS AVANZAREMOS HACIA UN MUNDO JUSTO. GRACIAS Y UN ABRAZO.

Google+ Followers